Εκτύπωση

Ο Νικόλαος Θεοδωρέλλης, Φιλόλογος, είναι διευθυντής του σχολείου από το 2000.

Υποδιευθυντής του σχολείου είναι ο Σταύρος Ανδρεαδέλλης, Μαθηματικός