Εκτύπωση
 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Πετρέλλης Κυριάκος

Πρόεδρος

Σαλταμάρα Ρένα

Αντιπρόεδρος

Αβαγιανού  Κατερίνα

Γενικός Γραμματέας

Καρδαλά Μαρία

Ταμίας

Καλλοντζής Γιάννης

Ένωση Γονέων

Γεροντοπούλου Φλώρα

Σχολικός Επίτροπος

Μαντζώρος Παναγιώτης

Μέλος