Εκτύπωση

Νέα Βιβλία του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο :

(Κάντε κλικ στο βιβλίο που επιθυμείτε)

ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον - Γ' τάξη (οδηγίες μελέτης μαθητή)

ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον - Γ' τάξη (ασκήσεις)

πολιτική παιδεία - Α' τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

πολιτική παιδεία - Β' τάξη ΓΕΛ

εφαρμογές πληροφορικής - Α' τάξη ΓΕΛ

βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών - Β' τάξη ΓΕΛ

εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ - Β' τάξη ΓΕΛ