Εκτύπωση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων MAΪΟΥ 2017
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2017
ΓΛΩΣΣΑ Αγγλική Γερμανική Ιταλική Γαλλική Ισπανική ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
8:00 – 8:40 Α, ενότητα 2 Α, ενότητα 2 Α, ενότητα 2 Α, ενότητα 2 Α, ενότητα 2 40'
8:55 – 10:00 Α, ενότητα 1 Α, ενότητα 1 Α, ενότητα 1 Α, ενότητα 1 Α, ενότητα 1 65'
10:00 – … Β, ενότητα 4 Β, ενότητα 4 Β, ενότητα 4 Β, ενότητα 4 Β, ενότητα 4 Δεν προσδιορίζεται
10:15 – 10:40 Α, ενότητα 3 15'-25'
10:50 – 11:15 Α, ενότητα 3 15'-25'
11:25 – 11:50 Α, ενότητα 3 15'-25'
12:00 – 12:25 Α, ενότητα 3 15'-25'
12:35 – 13:00 Α, ενότητα 3 15'-25'
13:30 – 15:30 Γ, ενότητα 1 Γ, ενότητα 1 Γ, ενότητα 1 Γ, ενότητα 1 Γ, ενότητα 1 120'
15:45 – 17:45 Γ, ενότητα 2 Γ, ενότητα 2 Γ, ενότητα 2 Γ, ενότητα 2 Γ, ενότητα 2 120'
18:00 – 18:30 Γ, ενότητα 3 25'-30'
18:40 – 19:10 Γ, ενότητα 3 25'-30'
19:20 – 19:50 Γ, ενότητα 3 25'-30'
20:00 – 20:30 Γ, ενότητα 3 25'-30'
20:40 – 21:10 Γ, ενότητα 3 25'-30'
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2017
ΓΛΩΣΣΑ Αγγλική Γερμανική Ιταλική Γαλλική Ισπανική ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
8:30 – 9:55 Β, ενότητα 2  Β, ενότητα 2  Β, ενότητα 2 Β, ενότητα 2   Β, ενότητα 2 85'
10:00 – … Α & Γ, ενότητα 4 Α & Γ, ενότητα 4 Α & Γ, ενότητα 4 Α & Γ, ενότητα 4 Α & Γ, ενότητα 4 Δεν προσδιορίζεται
10:10 – 11:35 Β, ενότητα 1  Β, ενότητα 1  Β, ενότητα 1 Β, ενότητα 1   Β, ενότητα 1 85'
11:50 – 12:20 Β, ενότητα 3 20'-30'
12:30 – 13:00   Β, ενότητα 3    20'-30'
13:10 – 13:40      Β, ενότητα 3 20'-30'
13:50 – 14:20 Β, ενότητα 3 20'-30'
14:30 – 15:00 Β, ενότητα 3 20'-30'