Εκτύπωση

Στο πλαίσιο του αγγλόφωνου καλοκαιρινού σχολείου IC Summer School προσφέρονται έξι (6) συνολικά υποτροφίες σε μαθήτριες /μαθητές Γυμνασίων / Λυκείων των Δημοσίων Σχολείων της χώρας.

 

Αιτήσεις, προθεσμίες, και όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο IC Summer School 2017 βρίσκονται αναρτημένες στο website του Ελληνοαμερικάνικου εκπαιδευτικού ιδρύματος www.haef.gr  και συγκεκριμένα στη σελίδα:

http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms/ICSummerSchool/ICSSinformation