Εκτύπωση

Κεντρικό άρθρο του Raspberry Pi Foundation σχετικά με την δημιουργία του Μετεορωλογικού σταθμού του σχολείου, βασισμένο στο RaspberryPi

Φεβρουάριος 2017

Untitled 1

Untitled 2

Untitled 3