Εκτύπωση

Το δεύτερο κτίριο του σχολείου στεγάζει τις αίθουσες της πρώτης Λυκείου.