Εκτύπωση

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ

Εισαγωγή

Περίπου 20 χρόνια πριν, τα κινητά δεν ήταν διαθέσιμα, και οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη επικοινωνίας εν κινήσει, χρησιμοποιούσαν συσκευές τηλεειδοποίησης, η οποία μπορεί να ειδοποιεί μόνο, αν κάποιος καλεί. Σήμερα η κινητή τεχνολογία εξελίσσεται σημαντικά, οι περισσότερες από τις νέες κινητές συσκευές διαθέτους οθόνη αφής και είναι εφοδιασμένες με πολλές εφαρμογές που σκοπό έχουν την επικοινωνία ή απλά για διασκέδαση.

Σε αυτή την αναζήτηση στον ιστό θα μάθουμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κινητής τεχνολογίας.

Εργασία

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις ακόλουθες εργασίες με σκοπό την απόκτηση κάποιων γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη των κινητών τεχνολογιών:

  • Παρακολούθηση ένός βίντεο και απάντηση σε λίγες ερωτήσεις.

  • Ανάγνωση ενός άρθρου και διεξαγωγή μιας έρευνας μέσα στο σχολείο.

  • Απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μέσω της διερευνησης στο διαδίκτυο

Διαδικασία

ΔΡΑΣΗ 1

- Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και στη συνέχεια, ανοίξτε ένα έγγραφο word και απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα (μέγιστος αριθμός 20 λεπτά για το έργο αυτό): -
https://www.youtube.com/watch?v=sXzqQJcdr4g

  • Πώς επηρεάζει η κινητή τεχνολογία τη ζωή μας; Προς το καλύτερο ή το χειρότερο; (εξηγήστε σε 2-3 γραμμές επιγραμματικά)
  • Ποιος είναι ο κύριος λόγος που κάνει πολύ δημοφιλή τα κινητά τηλέφωνα; Είναι η ανάγκη, η τιμή ή ο τρόπος ζωής που τα κατέστησαν αναγκαία; (εξηγήστε σε 2 γραμμές).
  • Κατά την άποψή σας, τι είναι οι λόγοι που κάνουν κάποιον να έχει περισσότερα από ένα κινητό τηλέφωνο; (δώστε 3 λόγους).
  • Όταν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα κινητό τηλέφωνο, ποιες προδιαγραφές ψάχνετε; την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα εφαρμογών, τιμή, ή το σχέδιο; (εξηγήσει σε 2 γραμμές).
  • Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο σκοπός της αντικατάστασης του παλιού κινητού με νέο κινητό, ακόμα κι αν λειτουργεί καλά; (εξηγήστε σε 2 ή 3 γραμμές).

ΔΡΑΣΗ 2

- Ανοίξτε αυτό το σύνδεσμο.

http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=435818

και αυτόν (έγγραφο pdf):.

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CF4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fnefeli.lib.teicrete.gr%2Fbrowse%2Fsdo%2Ffi%2F2012%2FIordanidisAlexandrosIoannis%2Fattached-document-1346999454-988282-23472%2FIordanidis_Alexandros2012.pdf&ei=8UDIUMGXK436sgbfkYCIBg&usg=AFQjCNGcvqCXERfVMigHYVZYl3p3tPSKrg

 

  Αυτά τα άρθρα αναφέρονται στο μέλλον των κινητών τηλεφώνων μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Διαβάστε τα άρθρα και στη συνέχεια, κάντε μια έρευνα (ερωτηματολόγιο) με τη χρήση των http://docs.google.com/&ltmpl=homepage&authuser=0" target="_blank" data-mce-href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=http://docs.google.com/%2523&followup=http://docs.google.com/&ltmpl=homepage&authuser=0">GoogleDocs, για να πάρετε κάποιες απόψεις και τις προσδοκίες σχετικά με το τι αναμένει από τους ανθρώπους της νέας γενιάς κινητών (Κάντε την έρευνα με τους συμμαθητές σας (20 άτομα τουλάχιστον). Το ερωτηματολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 στοχευμένες ερωτήσεις).

Αποστείλετε τα συγκεντρωτικά γραφήματα των απαντήσεων με email στον επιβλέπον καθηγητή:

ΔΡΑΣΗ 3

- Διαβάστε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν, ψάξτε στο διδίκτυο και βρείτε τη σωστή απάντηση. Γράψτε τις απαντήσεις σε έγγραφο του Word (μέγιστος αριθμός 20 λεπτά για το έργο αυτό):. -
     

1) Η πρώτη κλήση κινητής τηλεφωνίας έγινε .... .

το 1937.

το 1952.

1946.

1961.

2) Τα πρώτα διατλαντικά μηνύματα σε κείμενο εστάλησαν μεταξύ .... .

Λονδίνο και Καλιφόρνια.

Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.

Λονδίνο και την Ουάσιγκτον.

Ρώμη και το Τορόντο.

3) Το πρώτο εμπορικό κινητό με πρόσβαση στο διαδίκτυο διατέθηκε στην..

Φινλανδία το 1996

Ηνωμένο Βασίλειο το 1997.

Γερμανία το 1998.

ΗΠΑ το 1999

4) Η τεχνολογία Bluetooth δημιουργήθηκε από την εταιρία τηλεπικοινωνιών ...

Nokia 1995

Motorola 1996

Samsung το 1997

Ericsson το 1994.

5) Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία ήρθε το

1993.

1995.

2000

2001.

6) Το πρώτο κινητό τηλέφωνο αφής ήταν το ... .

LG L3000.

IBM Simon.

Siemens SXG75.

Verizon Motorola Droid.

Οι απαντήσεις θα συμπεριληφθούν στο έγγραφο word της πρώτης δράσης.

Αξιολόγηση

Συνεργασία με την υπόλοιπή ομάδα: 20%

Δημιουργία-εμφάνιση ηλεκτρονικού υλικού: 30%

Αξιολόγηση περιεχομένου: 40%

Συμπερασματικά

Η διαδικασία του συγκεκριμένου WebQuest δίνει την δυνατότητα στους μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης που παρακολουθούν το μάθημα Τεχνολογία επικοινωνιών, να αποκτήσουν μία πιο σφαιρική άποψη για το παρελθόν, παρόν και μέλλον της κινητής τηλεφωνία καθώς και το κατά πόσο είναι αντικείμενο ανάγκης ή μία πολυτέλεια του σημερινού κόσμου