Εκτύπωση

 

 

Δημιουργήστε μία παρουσίαση με τις βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζει ένας χρήστης του διαδικτύου.

 

Ειδικότερα θα πρέπει να παρουσιάζονται οι απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

  • Ποια είναι η «ταυτότητα» ενός υπολογιστή στο διαδίκτυο; Πώς μπορούμε να δούμε στον υπολογιστή μας την ταυτότητα αυτή;
  • Ποιοι είναι οι τρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, και ποιες ταχύτητες υποστηρίζουν; Ποια είναι η πιο διαδεδομένη σύνδεση στην εποχή μας;
  • Τι εξοπλισμός απαιτείται για την σύνδεση ADSL;(επιγραμματική λίστα)
  • Ποια είναι μια τυπική συνδεσμολογία του εξοπλισμού ADSL στο σπίτι μας; (διαγραμματική αναπαράσταση μιας τυπικής σύνδεσης ADSL)
  • Τι είναι τα φίλτρα PSTN και γιατί απαιτούνται όταν έχω ADSL;
  • Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα δίκτυο υπολογιστών στο σπίτι μου και να μοιράσω την σύνδεσή μου; (επιγραμματικές οδηγίες)
 

Η παρουσίαση θα αποτελείται από 7-10 διαφάνειες, με εικόνες, κίνηση και εφέ εναλλαγής.

 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασίας (αποστολή συνημμένου σε email): 20/12/2009