Εκτύπωση

Β Λυκείου: Εργασία στις Εφαρμογές Υπολογιστών

Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης (ehatz[at]sch.gr)

 

 

Να δημιουργήστε μία παρουσίαση σε Impress (OpenOffice) ή PowerPoint (Microsoft) σχετικά με τα GPS και τα συστήματα πλοήγησης που κυκλοφορούν αυτη την εποχή στην αγορά.
Η παρουσίαση θα περιέχει πληροφορίες, συνδιασμένες με εικόνες ή και βίντεο και θα πρέπει  να έχουν εφαρμοστεί εφέ εναλλαγής διαφανειών και εφέ κίνησης. Θα πρέπει να διατηρηθεί μια ομοιόμορφη δομή στη παρουσίαση χωρίς ακραίες αντιθέσεις ή εφέ.
Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν στη παρουσίαση (με δυο τρεις διαφάνειες το καθένα) είναι:

 

Λήξη: 21 Δεκεμβρίου 2008