Εκτύπωση

bgelbook

Εισαγωγικό Σημείωμα βιβλίου:

Όταν ενημερώθηκα για την προκήρυξη για την συγγραφή του σχολικού εγχειριδίου Πληροφορικής της Β' Λυκείου προβληματίστηκα ως προς τη δυσκολία του όλου εγχειρήματος. Πιστεύοντας όμως στη δυναμική μιας ομάδας έναντι της ατομικής δουλειάς και έχοντας ιδία εμπειρία των θετικών αποτελεσμάτων της πρώτης ανέλαβα την πρόκληση. Στάλθηκε λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε όλους τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής του Βορείου Αιγαίου. Ανταποκρίθηκαν πέντε, οι οποίοι αποτέλεσαν μαζί με μένα τη συγγραφική ομάδα.

isbn

Πραγματοποιήθηκαν πολλές διαδικτυακές συναντήσεις, εκφράστηκαν πολλοί προβληματισμοί με την πίεση να είμαστε μέσα στους στόχους του προγράμματος σπουδών και στην απλή και κατανοητή παρουσίαση τ

ης ύλης του βιβλίου.

Στο μυαλό μας είχαμε την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών με ένα βιβλίο που θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ και θα μπορούν μόνοι τους να το κατανοήσουν χωρίς να χρειάζονται επεξηγήσεις από το διδάσκοντα. Στην προσπάθεια αυτή δεν έγιναν εκπτώσεις όσον αφορά την επιστημονικότητα των διδαχθέντων ενοτήτων ή εννοιών.

Το βιβλίο αυτό το προσφέρουμε ως βοήθημα και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη τα σχόλια των εκπαιδευτικών που θα το αξιοποιήσουν για τη βελτίωση του σε επόμενη έκδοση.
Παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας στο pe1920bgel[at]gmail.com.

Εκ μέρους της συγγραφικής ομάδας,

Τιμολέων Θεοφανέλλης
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου & Δωδεκανήσου

Κατεβάστε το βιβλίο από εδώ (PDF)

Συγγραφική ομάδα: