Εκτύπωση

Στόχος :

 Στόχος μας είναι οι μαθητές και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον να οικοδομήσουν γνώσεις για την κλιματική αλλαγή, να ενισχύσουν τη συλλογικότητα, τον εθελοντισμό και τη συνεργασία, εμπλεκόμενοι στις περιβαλλοντικές δράσεις μας και να αποκτήσουν στάσεις και συμπεριφορές προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύντομη περιγραφή της δράσης

Η δράση ξεκίνησε με την προβολή στους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας, με την προβολή παρουσίασης και ενός εμπεριστατωμένου ντοκυμαντέρ για το περιβάλλον. Το ντοκυμαντέρ αναφερόταν:

Παραγώμενο υλικό

 

Έτσι

Εργασίες μαθητών

 

 

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε την αντίληψη που δημιουργήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους στη δράση ότι : η ανθρωπότητα πρέπει να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με περισσότερη σοφία και σύνεση. Να τους διατηρήσει για το μέλλον, γιατί η επιβίωσή μας και η ποιότητα της ζωής μας εξαρτώνται από αυτούς.

Η Δράση και τα αποτελέσματα