Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2016».

ΣΧΕΤ :     1. ΥΠΠΕΘ/ 157069/Δ2/6-10-2015

               2. ΠΑΝΕΚΦΕ/454/1-09-2015

Σας ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) προκήρυξε και φέτος υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2016», η οποία θα διεξαχθεί στο Tartu της Εσθονίας από 7 έως 14 Μαΐου 2016. Η Πανελλήνια φάση του Διαγωνισμού για την Νότια Ελλάδα θα διεξαχθεί στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω, στις 23 Ιανουαρίου 2016.

Στο πλαίσιο αυτού του Διαγωνισμού το ΕΚΦΕ Λέσβου, οργανώνει τον Τοπικό Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στη Μυτιλήνη για τα σχολεία αρμοδιότητας του με τους όρους που περιγράφονται στο σχετικό συνοδευτικό έγγραφο της ΠΑΝΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ/454/1-09-2015). Η ώρα έναρξης του διαγωνισμού και ο τόπος διεξαγωγής του θα σας ανακοινωθεί σε επόμενο e-mail.

Καλούνται οι ΥΣΕΦΕ και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04, (ή και των άλλων κλάδων που διδάσκουν Φ.Ε.), των Λυκείων να συμμετάσχουν ενεργά στη διοργάνωση του διαγωνισμού επιλέγοντας και προετοιμάζοντας κατάλληλα την τριμελή ομάδα μαθητών της Α΄ή Β΄ Λυκείου (που γεννήθηκαν μετά την 1-1-1999), που θα εκπροσωπήσει το σχολείο τους. Οι ΥΣΕΦΕ θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΕΚΦΕ μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου:

Α) τον αριθμό των τριμελών μαθητικών ομάδων με τις οποίες επιθυμεί να συμμετέχει το σχολείο.

Β) τα ονοματεπώνυμα και την ειδικότητα των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες θα εκπαιδεύσουν την ομάδα των μαθητών, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του/της εκπαιδευτικού (ή των εκπαιδευτικών) που θα τους συνοδεύσει/ουν.

Μετά το πέρας της προθεσμίας το ΕΚΦΕ, ανάλογα με το σύνολο των ομάδων που διατίθενται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και τις δυνατότητες σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, θα καθορίσει το μέγιστο αριθμό ομάδων με τις οποίες μπορεί να συμμετέχει κάθε σχολείο.

            Ο αριθμός των ομάδων από το ΕΚΦΕ Λέσβου που θα συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό, ορίζεται με βάση τον αριθμό των σχολείων που συμμετέχουν στον τοπικό διαγωνισμό, όπως αναφέρεται στους κανονισμούς του διαγωνισμού.

Οι Υπεύθυνοι ΣΕΦΕ να φροντίσουν για τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των διαγωνιζομένων.