Εκτύπωση

 

Πρώτες Βοήθειες Α Λυκείου 2013-2014

Ατυχήματα

 

Πνιγμός

 

 

Ηλεκτροπληξία

 

 

 

 

 

 

 

Πυρκαγιά

 

 

Αιμοραγία

 

 

Κρίση Πανικού

 

 

Είδη Δηλητηριάσεων

 

 Αλλεργίες

 

Τσιμπήματα

 

Ξένο σώμα στο μάτι

 

Κατάγματα

 

Λιποθυμία

 

 

Κουτιά πρώτων βοηθειών