Εκτύπωση

Η ερευνητική εργασία αφορούσε την κατασκευή και προγραμματισμό ενός μετεωρολογικού σταθμού, βασισμένο στο kit που μας προμήθευσε η ORACLE και το Raspberry Pi Foundation και το οποίο περιλάμβανε τους κατάλληλους αισθητήρες και το μικρουπολογιστή Raspberry Pi2, καθώς και οδηγίες προγραμματισμού του.

 

Website: http://diasweather.weebly.com/

Μαθητές:

Υπεύθυνος καθηγητής: Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης, ΠΕ19