Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   

Θέμα: «Επιλεγέντες μαθητές και συνοδοί στην Ημερίδα Euroscola2013-14»
Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Βορείου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τΑ΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ?».
2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α (ΦΕΚ1340 τΒ΄/16-10-2002) «Περί
καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπ/σης κ.λ.π» και την τροποποίηση της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α (ΦΕΚ 64 τΒ΄/24-1-2003).
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32/Δ1/2-1-2013 (Α.Δ.Α.:ΒΕΦΙ9-Η4Ε) Υ.Α., με θέμα: «Διορισμός
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
4. Το με αριθμ. πρωτ. 79236/Γ2/11-06-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με θέμα «Πρόγραμμα
Euroscola».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 35861/25-6-13Απόφασή μας, με θέμα «Ορισμός υπευθύνου για το πρόγραμμα
Euroscola2013-2014».
6. Το με αριθμ. πρωτ. 4643/05-9-13 έγγραφό μας, με θέμα: «Ημερίδα Euroscola: Διεξαγωγή
διαγωνισμού για μαθητές Β΄ και Γ΄ Λύκειου για την ανάδειξη εκπροσώπων και επιλογή συνοδών».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 5006/20-9-13 Απόφασή μας, με θέμα «Σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση
των γραπτών δοκιμίων και των δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα Euroscola2013-2014».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α)Την επιλογή των παρακάτω εικοσιτεσσάρων (24) μαθητώνως εκπροσώπων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου (με αξιολογική σειρά
σύμφωνα με την κατάταξη αυτών, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν):

.............................

19  ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΛΕΣΒΟΥ 3ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

..............................

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ