Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

Θεσσαλονίκη

Αρ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Σ. Τσέργα

Τηλέφωνο: 2310 995068

Προς

Τις Δ/νσεις Β/θμιας

Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

Θέμα: “Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2017-2018 και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση»

Σας αποστέλλουμε, την προκήρυξη των Εισιτηρίων Εξετάσεων και την προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., σχέδιο αίτησης με τις οδηγίες για τις εξετάσεις θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.vis.auth.gr) , σας επισημαίνουμε δε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου για την πρώτη περίπτωση και όλοι οι απόφοιτοι Γυμνασίου για την δεύτερη περίπτωση, χωρίς καμία εξαίρεση.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την προκήρυξη στη ζωγραφική και ιδιαίτερα στο σχέδιο και στο χρώμα.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το έγγραφο αυτό στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές και ειδικότερα οι απόφοιτοι, για το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων

Γεώργιος Διβάρης, Καθηγητής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

(αριθμός συνεδρίασης 2940/23-3-2017)

Προκήρυξη

Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή

Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών

Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

H Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμός συνεδρίασης 2940/23-3-2017) έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/2-11-2011, (ΦΕΚ 2438/τ. Β΄/2-11-2011), αποφάσισε την προκήρυξη των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα αρχίσουν την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 21η Αυγούστου 2017 έως και την 30η Αυγούστου 2017.

Ο χώρος παραλαβής δικαιολογητικών θα οριστεί από την επιτροπή εισιτηρίων εξετάσεων και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων από τον νόμο έχουν ορισθεί:

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα

2. Τίτλο απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν

α) επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2γ του Ν 4194/2013 και

Β)Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα.

3. Αστυνομική ταυτότητα.

4. Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών, εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή Υπηρεσία Ταχυμεταφορών, με σχετική εξουσιοδότηση (Courier), για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, μετά την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ΄) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.

Η Βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθεση περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

(αριθμός συνεδρίασης 2940/23-3-2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίασή της με αριθμό 2940/23-3-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/2-11-2011, (ΦΕΚ 2438/τ. Β΄/2-11-2011), καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. , να υποβάλλουν από 01 - 10 Ιουνίου 2017, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1 στη Σταυρούπολη , Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία

2.Τίτλος σπουδών ή αποδεικτικό απόλυσης (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν:

α) επικυρωμένο αντίγραφο τον τίτλο της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2γ, του Ν.4194/2013.

Β)Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα.

3.Φάκελος με καλλιτεχνική εργασία.

4.Αστυνομική ταυτότητα.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο μετά από θετική κρίση της αρμόδια Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του έτους 2017.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων