Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2009.

Your food. Your body. Your video.

 

Το σχολείο μας συμμετάσχει στον διαγωνισμό FOOD4U 2009. Στην σελίδα αυτή θα δημοσιευτεί το υλικό που θα παραχθει και θα υποβληθεί στο διαγωνισμό.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στα πλαίσια της 5ης εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία μιας υγιεινούς και σωστής διατροφής FOOD 4U, που απευθύνεται στους σπουδαστές και τους καθηγητές σχολείων Ανώτερης Εκπαίδευσης 16 ευρωπαϊκών χωρών και η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ιταλικού Υπουργείου Πολιτικών Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών, προκηρύσσεται, για το  σχολικό έτος 2008-2009 διαγωνισμός για την πραγματοποίηση ενός βίντεο σποτ. Σκοπός του σποτ είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων για τη σημασία του να έχει κανείς συνείδηση για τις επιλογές διατροφής του.
Η εκστρατεία 2009 απευθύνεται στους σπουδαστές και καθηγητές των σχολείων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ηλικία μαθητών: περίπου μεταξύ 14 και 19 ετών) των ακόλουθων 16  ευρωπαϊκών χωρών: Αυστρία - Βέλγιο - Δανία - Φινλανδία - Γαλλία - Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα - Ιταλία - Λουξεμβούργο - Νορβηγία - Ολλανδία - Πορτογαλία - Ισπανία - Σουηδία - Ουγγαρία.

 

ΤΟ ΣΠΟΤ


Ο Διαγωνισμός FOOD 4U, προβλέπει την επινόηση και την παραγωγή ενός «βίντεο σποτ» για τηλεοπτική χρήση, που να βασίζεται σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

  • την ευαισθητοποίηση έναντι μιας συνειδητής επιλογής των τροφών, των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών που μια μη ισορροπημένη διατροφή μπορεί να προκαλέσει στους νέους,
  • την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συνομηλίκων πάνω στις συνήθειες διατροφής των νέων,
  • τη σημασία ενός διαφοροποιημένου και ισορροπημένου διαιτολογίου
  • τη σημασία μιας υγιεινούς και σωστής διατροφής,
  • την αξιοποίηση των οπωρολαχανοκηπευτικών προϊόντων, ή άλλων προϊόντων που επισημαίνονται, ως βάσης μιας υγιεινούς και ισορροπημένης διατροφής.

Στόχος του μηνύματος: οι Ευρωπαίοι νέοι, προς τους οποίους και προς όφελος των οποίων πραγματοποιείται το σποτ.

 

Περιεχόμενο του μηνύματος: σημασία για τους νέους να έχουν συνείδηση για τις επιλογές της διατροφής τους.
Τα διαγωνιζόμενα βίντεο σποτ θα πρέπει να τονίζουν το ρόλο και τη γνώμη των Ευρωπαίων νέων αναφορικά με ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω.
Όλα τα σποτ πρέπει να πραγματοποιηθούν στα αγγλικά ή χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της κάθε ομάδας που συμμετέχει με αγγλικούς υπότιτλους, συνοδευόμενα από:

  • ένα συνοπτικό δελτίο παρουσίασης,
  • ένα storyboard, δηλαδή το εικονογραφημένο σενάριο του σποτ, με σχέδια που απεικονίζουν τα διάφορα στάδια του βίντεο μαζί με κείμενα, διαφημιστικά μηνύματα, αναφορά της μουσικής και των χρησιμοποιηθεισών μουσικών υποκρούσεων,
  • το backstage του έργου.

ΝΙΚΗΤΕΣ


Μία διεθνής εξεταστική επιτροπή προεπιλογής, που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από δημοσιογράφους, τεχνικούς της επικοινωνίας, ειδικούς διατροφής, διαφημιστές, εκπροσώπους θεσμικών οργάνων, ιδρυμάτων και οργανισμών μελετών και έρευνας, θα επιλέξει δύο βίντεο σποτ για καθεμιά από τις 16 συμμετέχουσες στην πρωτοβουλία χώρες.
Οι σπουδαστές και οι καθηγητές των σχολικών ομάδων δημιουργοί των επιλεχθέντων  βίντεο (μέγιστος αριθμός 10 σπουδαστές και 2 καθηγητές κατά ομάδα), θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε μια  διαμονή-βραβείο που θα διοργανωθεί στην Ιταλία, σε τόπο η επιλογή του οποίου βρίσκεται υπό εξέλιξη, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2009.
Συνολικά, στο Βιντεοφεστιβάλ FOOD 4U 2009 θα γίνουν δεκτά 32 σποτ.
Πάντως θα είναι υποχρέωση του Οργανωτή, εφόσον οι εργασίες που θα υποβληθούν θα είναι υψηλής ποιότητας, παραμένοντας αμετάβλητος ο συνολικός αριθμός των 32 ομάδων (αποτελούμενες από 10 σπουδαστές και 2 καθηγητές), να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων νικητών για εκείνες τις Χώρες των οποίων οι εργασίες διακρίνονται για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του μηνύματος και, συνεπώς, να μειώσουν τον αριθμό των ομάδων νικητών για εκείνες τις χώρες των οποίων οι εργασίες που υπεβλήθησαν κρίνονται κατώτερης ποιότητας και αποτελεσματικότητας.
Ο Οργανωτής επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων νικητών στο σύνολό τους.
Τυχόν μεταβολή του αριθμού των σπουδαστών νικητών που θα συμμετάσχουν στην διαμονή βραβείο, θα πρέπει να συμφωνηθεί προηγουμένως και να εξουσιοδοτηθεί από τον Οργανωτή.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο site του διαγωνισμού