Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων  

   

Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   


 

                                        -----

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                               Μαρούσι,   16-6-2014

Τ.Κ. ? Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                               Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ.

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                        Φ251/ 92709   /Β6        ΕΠΕΙΓΟΝ

email: dtsolka@minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Τσόλκα Δέσποινα                                                                                                           

Τηλέφωνο: 210-3442072                                                                                                

Fax: 210-3442098                                                                                    

 

                                                                                               

                                                                                                      

                                                                 ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

                                                                              2) Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε.

                                                                               3) Διευθυντές Ημερησίων και Εσπερινών Γεν. Λυκείων & ΕΠΑΛ                                                                                                                                                                                                                                    

                                          (δια των Διευθύνσεων Δ.Ε.

                   ΚΟΙΝ: Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου/Δνση Εκπαίδευσης Ναυτικών ? Τμ. Β΄

                                                                               Ακτή Βασιλειάδη- 185 10- Πειραιάς

                                                                                                            

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15.

Σχετ.: 1) Η με αριθμ. πρωτ. 3621/32/14/13-06-2014 προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακ. έτους 2014-15 (ΑΔΑ:6ΖΩ7ΟΠ-Χ9Ε).

           2) Η με αριθμ. πρωτ. 3621/31/14/13-06-2014 εγκύκλιος καθορισμού αριθμού σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (ΑΔΑ:6ΝΦ8ΟΠ-Δ3Κ).

        Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα τουΥΝΑ: www.yen.grη εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικούακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

           Όλοι οι υποψήφιοι από την 13-6-2014 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ)   κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.  

         Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ), λήγει στις 10-7-2014 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΠΑ ενώ

           η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ), για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑ, λήγει στις 14-8-2014.

           Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).

           Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 ? Πειραιά και στα τηλέφωνα: 210-4191296, 210-4191480, 210-4191481 και 210-4191226 καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

             Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων καθώς και των Λυκείων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους. Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές των Λυκείων ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1) Γραφ. κ. Υπουργού

2) Δ/νση Οργ. και Διεξ. Εξετάσεων/ Τμήμα Β΄                                                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ