Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων  

   

Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΤΜ. Α΄

Μαρούσι, 28/05/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.251/84990/A5

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης

               2. Δ/νσεις Δ.Ε.

               3. Διευθυντές Γενικών Λυκείων & ΕΠΑΛ (δια των Δ/ντών Δ.Ε.)

              4. Προέδρους Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων (δια των Δ/ντών Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ : Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

               Σας διαβιβάζουμε το από 27/05/2015 Δελτίο Τύπου με:

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α? & Β?) που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις οποίες απαιτούνται τα μαθήματα αυτά.

Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών.

Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών).

Δ. Εξεταστικά Κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ε. Οδηγίες προς τους υποψηφίους.

και παρακαλούμε:

α) να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεών σας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων

β) να ανακοινωθεί άμεσα στους μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ με ευθύνη των Διευθυντών των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα, επισημαίνοντας α) στους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ότι εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα και β) στους υποψηφίους που εξετάζονται στο Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας, ότι έχουν οριστεί ξεχωριστά εξεταστικά κέντρα (5 στο σύνολο) για τους υποψήφιους που κατέθεσαν Αίτηση ? Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Δ/νσης Πρ. και Δευτ. Εκπαίδευσης Αττικής και σε διαφορετικά (3 στο σύνολο) για τους υποψήφιους που κατέθεσαν Αίτηση ? Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Δ/νσης Πρ. και Δευτ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί στους υποψηφίους ότι: Α) στις εξετάσεις του κάθε μαθήματος δικαιούνται να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα Β) Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο ορίζεται η 10:00 π.μ., και των Ιταλικών και Ισπανικών για το οποίο ορίζεται η 16:00 μ.μ. Γ)Οιυποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 09:30 π.μ., και των Ιταλικών και Ισπανικών για το οποίο πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 15.30 μ.μ..

                                                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 

                                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ