Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων  

   

Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας:

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

 

 

Μαρούσι, 15 -05-2017

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/79858/Α5

 

   

Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη        : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα        : http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες   : M. Κολαϊτη

Τηλέφωνο         : 210-3442661

FAX                       : 210-3442075

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

             2) ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε

             4) ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΊΩΝ &

                 ΕΠΑΛ

(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)

           5) Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου

                Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
                 Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Β’

             Κλάδος /Β2 (ΔΕΚΠ), Τμήμα Εθν. Στρ. Εκπ/σης

Θέμα: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. Φ.337.1/51/498660/Σ.2223/2-5-2017 εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ: 6ΓΕΥ6-ΖΛΠ)

          Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

           Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

         Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τις 25/7/2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια σειρά δικαιολογητικών στη ΔΑΕ/Β1, η οποία είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες.

         Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται στην προκήρυξη.

       Εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη και να γίνει ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου στους πίνακες ανακοινώσεων. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους υποψηφίους ότι η ημερομηνία 25-7-2017 για την κατάθεση δικαιολογητικών αφορά μόνο στην κατηγορία υποψηφίων που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού. Για τους υπόλοιπους υποψήφιους που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών έχει οριστεί η 19/5/2017 όπως έχει ανακοινωθεί από τη με αριθμ. πρωτ. Φ.251/72257/Α5/3-5-2017 Εγκύκλιό μας.

       

                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                      ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

3. Aυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων

4. Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄

6. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε

3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΊΩΝ & ΕΠΑΛ

(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)

4. Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου

     Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
     Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

5. Υπουργείο Εξωτερικών

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ε1
    
ακαδημιασ 3
     106 71 αθηνα