Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων  

   

Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία(αγωνίσματα) των
υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2017-18
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώθηκε ότι η υγειονομική
εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν
από την
Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
Η επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με έδρα τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, θα δέχεται τους υποψήφιους της
τελευταίας τάξης ΓΕΛ & ΕΠΑΛ καθώς και τους απόφοιτους των Λυκείων, σύμφωνα με τον
παρακάτω αλφαβητικό πίνακα, από την
Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 30
Ιουνίου 2017 (εκτός Σαββατοκύριακου), στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο και ώρες 07.00 –
11.00.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες
2. Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, με
σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού
3. Καρδιογράφημα, με γνωμάτευση του ιατρού
4. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων
Οι ιατρικές βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

5. Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του
υποψηφίου.
6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας,
έγγραφο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων
για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει καταρτιστεί ο ακόλουθος αλφαβητικός πίνακας σύμφωνα με τον οποίο θα
προσέρχονται οι υποψήφιοι.
ΤΟΠΟΣ ?ΙΕΞΑΓ?ΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕ?Ν
Γραμματεία Επιτροπής: Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο
Υγειονομική Επιτροπή: Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο
Πρακτική δοκιμασία Κλασικού Αθλητισμού : Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο
Πρακτική δοκιμασία Κολύμβησης : Εθνικό Κολυμβητήριο
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΔΡΟΜΟΣ 400μ. – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ(50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΔΡΟΜΟΣ 200μ. – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ(50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ)
Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στο Καυτανζόγλειο Στάδιο,
στη Γραμματεία της επιτροπής, με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου θα δηλώνουν την προτίμηση των τριών εκ των τεσσάρων
προαναφερόμενων αγωνισμάτων και στη συνέχεια θα ακολουθούν τη διαδικασία υγειονομικής εξέτασης
και πρακτικής δοκιμασίας.
Η πρακτική δοκιμασία στο αγώνισμα των 50μ. της κολύμβησης θα διεξαχθεί σε δύο (2) ημέρες, στο
Εθνικό Κολυμβητήριο, αλφαβητικά ως ακολούθως:
Α – Θ : 22/6/2017
Ι – Ω : 29/6/2017
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. από τις
21/2/2017 έως 10/3/2017 στο Λύκειό τους, μπορούν να συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες
(αγωνίσματα), σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων
εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της
τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
από - έως
20-6-2017 Α - Β
21-6-2017 Γ - Δ
22-6-2017 Ε - Ζ
23-6-2017 Η - Θ
26-6-2017 Ι - Μ
27-6-2017 Ν - Ρ
28-6-2017 Σ - Τ
29-6-2017 Υ - Χ
30-6-2017 Ψ - Ω

υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες
για τα ΤΕΦΑΑ.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημερομηνία
εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα(ΕΠΑ.Λ. ή ειδικό μάθημα) ή υπάρχει κάποιο άλλο
σοβαρό κώλυμα προσέλευσης(π.χ. λόγοι υγείας) κατά την οριζόμενη ημερομηνία της πρακτικής
δοκιμασίας, θα πρέπει ο υποψήφιος να προσέλθει την επόμενη ή την μεθεπόμενη ημέρα, ανάλογα την
περίπτωση, προσκομίζοντας ανάλογη βεβαίωση.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.: 2310 503-786 & κιν. 6977128125.
Παρακαλούμε το παρόν να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Λυκείων με ευθύνη των
Διευθυντών προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
Ο Διευθυντής της Δ. Δ. Ε.
Ανατ. Θεσσαλονίκης
Δρ. Απόστολος Αποστολίδης
Θεολόγος