Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   

 

Αρ.Πρωτ.42210/Δ2/13-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε.
Πληροφορlες: Σ. Λαπατά (Α/θμια)
Α. Βάρλα- Μ. Λαγγούση (Β/θμια)
Α. Μαγουλάς (Ε. Ε.)
Τηλέφωνο: 210 344 3318
210 344 3272- 3276
210 344 2212

ΘΕΜΑ:«34ος Πανελλήνιος / 61ος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων»

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών A.E.D.E - Τμήμα Ελλάδος, διοργανώνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων, τον 34ο Πανελλήνιο / 61ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γραπτών και Καλλιτεχνικών Εργασιών με γενικό Θέμα: «Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Ε' και ΣΤ τάξης του Δημοτικού σχολείου, όλων των τάξεων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ της χώρας.

Οι Διευθυντές των ανωτέρω σχολείων πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες των μαθητών τους μέχρι 15 Μαϊου 2015 στη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών (Ζαλόγγου 10Α, Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ-υπόψη κ. ΧΡ. ΚΟΛΛΟΚΑ, ή στη διεύθυνση Στρ. Καραϊσκάκη 10, Τ.Κ.12461 ΧΑΙΔΑΡΙ-υπόψη κ. ΠΑΝ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών: 2103813229 και 2117208363

Σας επισυνάπτουμε οδηγlες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό και παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π. Ε. και Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Γενικό Θέμα: «Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής».

Επιμέρους Θέματα:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Ε' & ΣΤ' τάξη)

? Σκέπτομαι και γράφω

Ενώ ακούμε όλους να μιλάνε για κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε το 2015, ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Σκέπτομαι και γράφω ότι ανάπτυξη υπάρχει όταν η Εκπαίδευση εξελίσσεται, η Ισότητα των φύλων προωθείται, η Υγεία των πολιτών αναγνωρίζεται ως το πολυτιμότερο αγαθό και προστατεύεται η Ειρήνη».

? Καλλιτεχνική εργασία: Ζωγραφίζω έναν κόσμο ανάπτυξης, ισότητας, ειρήνης!

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Έκθεση : «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ονόμασε το 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Σε μια ομιλία σας προς τους συμμαθητές σας να αναλύσετε πως μπορεί να επηρεάσει η Ανάπτυξη τη ζωή, την αξιοπρέπειά σας και το μέλλον σας». (300-400 λέξεις)

Γ. ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΛ

Έκθεση : «Η Ευρωπαiκή Ένωση ατενίζει το 2015 με το όραμα της Ανάπτυξης και με το σύνθημα "Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας". Σε ένα άρθρο σας για το σχολικό τύπο προσπαθήσιε να καταδείξετε τη σχέση μεταξύ της Ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής όλων
μας». ( 500-600 λέξεις)

Δ. Καλλιτεχνική Εργασία (κοινή για Γυμνάσιο και Λύκειο)

Να αποτυπώσετε καλλιτεχνικά το «σύνθημα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές πρέπει να επιλέξουν ένα από τα θέματα, είτε το γραπτό, είτε την καλλιτεχνική εργασία της σχολικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν.

2. Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα:
Α) το όνομα και το επώνυμο του μαθητή
Β) το όνομα του πατέρα και της μητέρας (και το πατρικό της επώνυμο)
Γ) χρονολογία γέννησης του μαθητή και τάξη, στην οποία φοιτά
Δ) διεύθυνση Σχολείου, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση.
Ε) διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και φαξ
Στ) Πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά.Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων η εργασία δεν θα αξιολογηθει

3. Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στο επάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας των γραπτών εργασιών ή στο πίσω μέρος των καλλιτεχνικών εργασιών. Ο τίτλος των καλλιτεχνικών εργασιών αναγράφεται στο μπροστινό μέρος.

4. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι χειρόγραφες, σε κόλλες Α4 συρραμμένες.

5. Οι καλλιτεχνικές εργασίες πρέπει να είναι πίνακες σε χοντρό χαρτί σχεδίου

6. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιούνται στο σχολείο ή στο σπίτι.

7. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις οποίες οφείλουν να αναφέρουν στη βιβλιογραφία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι Διευθυντές των σχολείων συγκεντρώνουν και αποστέλλουν τις εργασίες των μαθητών τους στη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών (Ζαλόγγου 10Α, Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ- υπόψη κ. ΧΡ. ΚΟΛΛΟΚΑ, ή Στρ. Καραϊσκάκη 10, Τ.Κ. 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ -υπόψη κ. Παν. ΚΑΡΑΔΗΜΑ).

2. Σε κάθε έργο σημειώνεται ότι πρόκειται όντως για έργο του μαθητή, ο οποίος το υποβάλλει, με σφραγίδα του σχολείου και υπογραφή.

3. Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν μέχρι 15 Μα'ϊου 2015.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

? Βραβεία και αναμνηστικά θα απονεμηθούν από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων, σε 100 περίπου μαθητές που θα διακριθούν, σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

? Οι διακριθέντες θα κληθούν να παρευρεθούν, εφόσον αυτό τους είναι δυνατό, στην τελετή απονομής στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης-διαμονής θα βαρύνουν τους ίδιους.

? Περίπου 10 μαθητές Λυκείου-ΤΕΕ από τους βραβευμένους, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συναντήσεις νέων, που έχουν αντίστοιχα βραβευθεί στη χώρα τους. Η επιλογή τους θα γίνει κατά αξιολογική σειρά και με πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

? Η φιλοξενία στις ευρωπαϊκές πόλεις θα είναι δωρεάν, οι γονείς επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων.

? Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2015.

? Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών : 210 38 13 229 και 211 720 8363.