Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων  

   

Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας:

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

 

 

Μαρούσι, 21-06-2017

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 104079/Α5

 

   

Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη        : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα        : http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες   : M. Κολαϊτη

Τηλέφωνο         : 210-3442661

FAX                       : 210-3442075

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

             2) ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε

             3) ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΊΩΝ &

                 ΕΠΑΛ

(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)

           4) Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου

                Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
                 Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής

             Ανασυγκρότησης

             Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

             Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και

             Ανθρώπινου Δυναμικού

             Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού

             Π. Κανελλόπουλου 4, Τ.Κ. 10177, Αθήνα

Θέμα: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. 6000/2/5830-μστ’ εγκύκλιος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: 7Μ35465ΧΘ7-ΥΝΘ)

      

       Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων θα πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 28-07-2017 και ώρα 15:00 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που διαμένουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην προκήρυξη.

    

       Εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη και να γίνει ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου στους πίνακες ανακοινώσεων. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους υποψηφίους ότι η ημερομηνία 28-7-2017 για την κατάθεση δικαιολογητικών αφορά μόνο στην κατηγορία υποψηφίων που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού. Για τους υπόλοιπους υποψήφιους που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών έχει οριστεί η 15/6/2017 όπως έχει ανακοινωθεί στην με αριθμ. πρωτ. 6000/2/5830-μστ’ εγκύκλιο της Ελληνικής Αστυνομίας

       

                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                        ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Υπουργού
  2. Γραφ. Γεν. Γραμματέα

3. Aυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων

4. Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄

6. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη