Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων  

   

Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   

                                    

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                 -----

 

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

                                             ΤΜΗΜΑ Α’

                                                     -----

          

                              

                              

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                                        Μαρούσι,    28 - 6 - 2017    

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                               Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                         Φ.253/108806/Α5

email: t01ode2@minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Ανδρέας Λάμπος                                                                                       ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλ: 210-3442702                                                                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ

 

                                                                                                              

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των Φ.253/103787/Α5/20-6-2017 και Φ.253/104578/Α5/21-6-2017 Υ.Α. για τις υπολειπόμενες πανελλαδικές εξετάσεις σε όσα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Δ/νσεων Δ.Ε. Λέσβου και Χίου δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω σεισμού».

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. Φ.253/103787/Α5/20-6-2017 Υ.Α. με θέμα «Υπολειπόμενες πανελλαδικές εξετάσεις σε όσα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Δ/νσεων Δ.Ε. Λέσβου και Χίου δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω σεισμού».

2. Την με αριθμ. Φ.253/104578/Α5/21-6-2017 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της Φ.253/103787/Α5/20-6-2017 Υ.Α. (με θέμα Υπολειπόμενες πανελλαδικές εξετάσεις σε όσα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Δ/νσεων Δ.Ε. Λέσβου και Χίου δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω σεισμού)».

3. Τις ακραίες υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν σύμφωνα με Δελτίο τύπου της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας της Δευτέρας 26 Ιουνίου 2017.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τις ως άνω 1 και 2 Υ.Α, ως προς την ώρα εξέτασης των υποψηφίων ΓΕΛ και ορίζουμε ως ώρα έναρξης εξέτασης τις 10:00π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 09:30 πμ.

                                                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

ΚΟΙΝ: 1)Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου.     2)Δ/νση Δ.Ε. Χίου   3) ΔΔΕ. Λέσβου

Εσωτερική διανομή:  1)Γραφ. κ. Υπουργού    2) Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα    3) Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού        4) Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων/Τμήμα Α’